تبلیغات شرکت TRM در مجله یدک خودرو سال ۱۳۹۷

تصاویر تبلیغات مجله اردیبهشت ۹۷  
تبلیغات شرکت TRM اردیبهشت ۹۷
Click to enlarge

تبلیغات شرکت TRM در مجله یدک خودرو سال ۱۳۹۶

 تبلیغ دی ماه 96

        
تبلیغات شرکت TRM دی ۹۶
Click to enlarge
تبلیغات شرکت TRM اسفند ۹۶
Click to enlarge
        
          
          


 

تصاویر تبلیغات مجله تیر ۹۶   
 
 

تبلیغ آذرماه 96 

    
تبلیغات شرکت TRM خرداد ۹۶
Click to enlarge
تبلیغات شرکت TRM تیر ۹۶
Click to enlarge
تبلیغات شرکت TRM مرداد ۹۶
Click to enlarge
تبلیغات شرکت TRM شهریور ۹۶
Click to enlarge
تبلیغات شرکت TRM مهر ۹۶
Click to enlarge
تبلیغات شرکت TRM آذر ۹۶
Click to enlarge
    
          

تبلیغات شرکت TRM در مجلهٔ یدک خودرو سال ۱۳۹۵

 تبلیغات دوم بهمن ۹۵         
تبلیغات شرکت TRM
بهمن ۹۵
Click to enlarge
 تبلیغات شرکت TRM
اسفند ۹۵
Click to enlarge
     
        
        
        
 تبلیغات TRM مهر ۹۵  تبلیغات TRM آبان ۹۵
 تبلیغات TRM آذر ۹۵
 تبلیغات TRM دی ۹۵
 
 تبلیغات شرکت TRM 
مهر ۹۵
Click to enlarge
 تبلیغات شرکت TRM 
آبان ۹۵
Click to enlarge
 تبلیغات شرکت TRM 
آذر ۹۵
Click to enlarge
 تبلیغات شرکت TRM 
دی ۹۵
Click to enlarge
 
        
        
        
 تبلیغات TRM اردیبهشت ۹۵   تبلیغات TRM خرداد ۹۵  تبلیغات TRM تیرماه ۹۵    تبلیغات TRM شهریور ۹۵  
 تبلیغات شرکت TRM
اردیبهشت ۹۵
Click to enlarge
 تبلیغات شرکت TRM
خرداد ۹۵
Click to enlarge
  تبلیغات شرکت TRM
تیر ۹۵
Click to enlarge
  تبلیغات شرکت TRM
شهریور ۹۵
Click to enlarge
 

تبلیغات شرکت TRM در مجله یدک خودرو سال ۱۳۹۴

تبلیغات اسفند 93
  تبلیغات اسفند 93 شماره 2
  تبلیغ اردیبهشت 94 صحفه 1 تبلیغ اردیبهشت 94 صحفه 2
تبلیغات دو صفحه ای TRM
اردیبهشت ۹۴
(تکرار تبلیغ اسفند ۹۳)
     تبلیغات دو صفحه ای TRM خرداد ۹۴
Click to enlarge
 
        
        
        
 تبلیغات تیر 94    تبلیغات تیر 94 صفحه 2    تبلیغ مرداد 94 ص 1 تبلیغ مرداد 94 ص 2
 تبلیغات دو صفحه‌ای TRM
تیر ۹۴
Click to enlarge
      تبلیغات دو صفحه‌ای TRM
مرداد ۹۴
Click to enlarge
 
        
        
        
 تبلیغات شهریور 94 صفحه اول    تبلیغات شهریور 94 صفحه دوم    تبلیغات مهر 94 صفحه اول  تبلیغات مه 94 صفحه دوم
 تبلیغات دو صفحه‌ای TRM
شهریور ۹۴
Click to enlarge
     

تبلیغات دو صفحه‌ای TRM
مهر ۹۴
Click to enlarge


        
        
        
 تبلیغات آبان 94 صفحه اول    تبلیغات آبان 94 صفحه دوم    تبلیغ آذر 94 تبلیغات  دی 94
 تبلیغات دو صفحه‌ای TRM
آبان ۹۴ (ویژه نمایشگاه)
Click to enlarge
     تبلیغات تک صفحه‌ای TRM
آذر ۹۴
Click to enlarge
تبلیغات تک صفحه‌ای TRM
دی ۹۴
Click to enlarge
        
        
        
 تبلیغات بهمن 94        
تبلیغات تک صفحه‌ای TRM
بهمن ۹۴
Click to enlarge
       

تبلیغات شرکت TRM در مجله یدک خودرو سال ۱۳۹۳

تبلیغات مجله شماره 50 و 51  تبلیغات شماره 50 و 51 ردیف 2   تبلیغ شماره 49 تبلیغات شماره 47   تبلیغات در مجله شماره 13
 تبلیغات TRM شماره ۵۰ و ۵۱
  تبلیغات TRM اردیبهشت ماه ۹۳   تبلیغات TRM تیر ماه ۹۳
  تبلیغات TRM خرداد ماه ۹۳
 Click to Enlarge   Click to Enlarge  Click to Enlarge
  
        
        
        
تبلیغات مهر ماه 93 صحفه 2
 تبلیغات مهر ماه 93 صحفه 1   تبلیغات شماره 1 آبان ماه 93 تبلیغات شماره 2 آبان ماه 93     
 تبلیغات دو صفحه ای TRM مهر ۹۳
Click to enlarge
   تبلیغات دو صفحه ای TRM آبان ۹۳
Click to enlarge
    
        

       

 

تبلیغات آذر ماه 93 شماره 1-1   تبلیغات آذر ماه 93 شماره 2   تبلیغات دی ماه 93 شماره 2 تبلیغات دی ماه 93     
 تبلیغات دو صفحه ای TRM آذر ۹۳
Click to enlarge
   تبلیغات دو صفحه ای TRM دی ۹۳
Click to enlarge
    
        
        
        
 تبلیغات اسفند 93  تبلیغات اسفند 93 شماره 2       
 تبلیغات دو صفحه‌ای TRM اسفند ۹۳
Click to enlarge
       
        

تبلیغات تیرماه سال ۹۳ مجله اتو یدک

اتو یدک  

    

 

 تبلیغات شرکت در مجله اتو یدک (تیر ماه ۱۳۹۳)

 

 

 


 

 

 

هدایای تبلیغاتی شرکت TRM

 تی شرت طوسی تبلیغی   تی شرت آبی تبلیغاتی   تی شرت یغه دار قرمز   تی شرت یقه دار سرمه ای  
 هدایای تبلیغاتی شرکت TRM
تی‌شرت طوسی رنگ در سایزهای مختلف
 هدایای تبلیغاتی شرکت TRM
تی‌شرت آبی رنگ در سایزهای مختلف
 هدایای تبلیغاتی شرکت TRM
تی‌شرت یقه‌دار قرمز در سایزهای مختلف
  هدایای تبلیغاتی شرکت TRM
تی‌شرت یقه‌دار سرمه‌ای در سایزهای مختلف
 
        
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.