قطعات رنو - TRM Renault

واتر پمپ تیپ 3 - B7    هوزینگ واتر پمپ رنو  تسمه سفت کن FM9   تسمه سفت کن تیپ 3  B7
واتر پمپ کامیون رنو میدلام
TRM Renault Water Pump
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 هوزینگ (سینی) واتر پمپ کامیون رنو پرمیوم
TRM Renault Water Pump Housing
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 تسمه سفت کن رنو پرمیوم
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  تسمه سفت کن رنو میدلام
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
         
        
 فولی تسمه سفت کن دینام آهنی ساده   فولی تسمه سفت کن رنو میدلام واتر پمپ FH13
  فن جیوه ای کامیون رنو میدلام
 فولی آهنی رنو پرمیوم
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فولی تسمه سفت کن رنو میدلام
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 واتر پمپ رنو پرمیوم 440
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  فن جیوه ای کامیون رنو میدلام
TRM Renault Midlum Fan Clutch
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
        
        
 پمپچه رنو میدلام  لوازم  کالیپر چرخ 025 - 2   ریگلاژ کالیپر چرخ رنو و ولوو    ریگلاژ کالیپر چرخ رنو و ولوو
 پمپچه رنو میدلام
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  لوازم تعمیری چرخ کالیپر
Brake Caliper Repair Kit
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 ریگلاژ چرخ کالیپر رنو چپ
Caliper Adjusting Gear L & R
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
   ریگلاژ چرخ کالیپر رنو راست
Caliper Adjusting Gear R 
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"

 

        
        
ریگلاژ و گردگیر چرخ کالپر ولوو و بنز
 ریگلاژ فنردار کالیپر رنو    منبع آب رنو میدلام   منبع آب رنو پرمیوم  
ریگلاژ و گردگیر کالیپر چرخ رنو
Brake Caliper Tappet & Boot Set
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  ریگلاژ کالیپر فنردار رنو
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  منبع آب رنو میدلام
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  منبع آب رنو پرمیوم
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 

       
        
        
 منبع آب شیشه‌شور رنو میدلام  شیلنگ اینتر کولر رنو قرمز
 شیلنگ اینترکولر 892
 شیلنگ اینترکولر رنو 225
 
منبع شیشه‌شور رنو میدلام
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ اینترکولر رنو پرمیوم قرمز 427
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ اینترکولر رنو میدلام 892
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 شیلنگ اینترکولر رنو پرمیوم 255
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
        
        
        
 شیشه بالابر برقی رنو پمپ کلاچ بالا رنو
 واشر اگزوز تیپ ۳ -B7
 سوپاپ سولونوید مدولاتور رنو پرمیوم
 
شیشه بالابر برقی کامیون رنو میدلام چپ و راست
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پمپ کلاچ بالا رنو
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 واشر اگزوز رنو میدلام
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سوپاپ سولونوید مدولاتور رنو پرومیوم
Ref NO : 7421083660
Click to Enlarge
 
        

       
        
 سوپاپ سولونوید مدولاتور رنو پرمیوم       
سوپاپ سولونوید مدولاتور رنو پرومیوم
Ref NO : 7421083657
Click to Enlarge
       
 

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.