سنسور کیلومتر تیپ دو B7  فشنگی دور شمار 12 لیتری  سنسور تنظیم ارتفاع بنز آکسور  پمپ آب بخچال ولوو
  
سنسور کیلومتر اسکانیا ۱۲ لیتری
No more details for this part
 فشنگی دور شمار اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور تنظیم ارتفاع اتوبوس مارال
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پمپ آب یخچال اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  
         
         
         
رله چراغ جلو اسکانیا 12 لیتری
 رله برف پاکن اسکانیا 12 لیتری
 رله درایور اسکانیا 12 لیتری
 رله گیربکس اسکانیا 12 لیتری   
 رله چراغ اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 رله برف پاکن اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 رله درایور اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 رله گیربکس اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  
         
         
         
 سنسور فراویل اسکانیا سنسور پدال ترمز اسکانیا

 
دسته راهنما اسکانیا
 دسته برف پاکن اتوبوس اسکانیا 12 لیتری
  
سنسور فراویل اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور پدال ترمز اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دسته راهنما اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دسته برف پاکن اتوبوس اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  
         
         
         
سنسور میل‌سوپاپ اسکانیا
 سنسور منی فول هوا اسکانیا
 سنسور تایوانی اسکانیا 12
 

  
سنسور میل‌سوپاپ اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور مینی فول هوا اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور فراویل اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
  
         
         
         
 سنسور اسکانیا 12 لیتر تایوانی ذغال سنسور پدال ترمز اسکانیا
 کلید داشبورد اسکانیا ۱
 کلید داشبورد اسکانیا ۲
  
 سنسور روغن مارال
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 ذغال سنسور پدال ترمز اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 "برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 "برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  
         
         
         
 کلید داشبورد اسکانیا ۳ 
کلید داشبورد اسکانیا ۴
 1304725
 
195754
  
 "برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 "برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 Ref : 1304725
Click to Enlarge
 Ref : 195754
Click to Enlarge
  
         
         
         
 سنسور کتابی ۳ سنسور کتابی ۱
 رله اتومات چراغ
 فن دوقلو
  
سنسور کتابی ۳ فیش
Click to Enlarge

سنسور کتابی ۴ فیش
Click to Enlarge
 

 رله اتومات چراغ
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 

 فن دوقلو
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  
         
         
         
سنسور پدال کلاچ اسکانیا ۱۲ لیتری
 دسته راهنما مارال
 سنسور دماسنج اسکانیا
 سنسور دمای آب موتور مارال
  
سنسور پدال کلاچ اسکانیا ۱۲ لیتری
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دسته راهنما مارال
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور دماسنج اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور دمای آب موتور مارال
Ref: 315
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  
         
         
         
سنسور آب ریتارد اسکانیا ۱۲ لیتری-scania
 سنسور دمای آب ریتارد مارال
 فن سقفی اتوبوس ولوو بنز و اسکانیا
    
سنسور آب ریتارد اسکانیا ۱۲ لیتری
Ref: 158
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور دمای آب ریتارد مارال
Ref: 331
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فن سقفی اتوبوس ولوو، بنز و اسکانیا
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
    

تاریخ بروزرسانی : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۰۶
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.