قطعات کلاچ - Clutch Accessories

لوازم کامل دیسک N12   لوازم کامل دیسک N10   آسیابک دیسک N10 
آسیابک دیسک N12
 
لوازم کامل دیسک N12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 لوازم کامل دیسک N10
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 آسیابک دیسک N10
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

  آسیابک دیسک N12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

       
       
       
       
  بوش سر پمپ کلاچ   دوشاخه کاچ B7 - F12  دوشاخه کلاچ ZF  دوشاخه کلاچ fh
بوش سر پمپ کلاچ (کائوچوئی)
no more detail for this part
 دوشاخۀ کلاچ B7 - F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 دوشاخۀ کلاچ ZF
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

   "برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

       
       
       
واشر بلبرینگ کلاچ شش شاخ دیسک
  واشر سه شاخه دیسک  قرقره دو شاخه کلاچ اسکانیا  پیم و قرقره دو شاخه کلاچ FH12
واشر ۶ شاخ دیسک
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

  واشر سه شاخه دیسک
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 قرقره دو شاخۀ کلاچ F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 پین و قرقره دو شاخۀ کلاچ FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
       
       
 واشر بلبرینگ کلاچ 001  واشر بلبرینگ کلاچ 001 fh12 واشر بلبرینگ کلاچ 6 شاخه دیسک
  واشر بلبرینگ کلاچ 154
 واشر بلبرینگ کلاچ 001
 "برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 واشر بلبرینگ کلاچ 001 FH12
 "برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 واشر بلبرینگ کلاچ کامل 6 شاخه دیسک
 "برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 واشر بلبرینگ کلاچ 154
 "برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

       
       
       
 بلبرینگ کلاچ جدید N10  بلبرینگ کلاچ قدیم N10  بلبرینگ کلاچ تک FH  بلبرینگ کلاچ B7
بلبرینگ کلاچ جدید N10
Volvo Clutch Release Bearing
 بلبرینگ کلاچ قدیم N10
Volvo Clutch Release Bearing
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 بلبرینگ کلاچ تک FH
Clutch Release Bearing
 بلبرینگ کلاچ B7
Clutch Release Bearing
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
       
       
 بلبرینگ کلاچ پایه بلند 702   بلبرینگ کلاچ پایه کوتاه 703  بلبرینگ کلاچ جفت FH12
  بلبرینگ کلاچ FM9
 بلبرینگ کلاچ پایه بلند 702
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 بلبرینگ کلاچ پایه کوتاه 703
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 بلبرینگ کلاچ جفت FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 بلبرینگ کلاچ FM9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
       
       
 فنر کلاچ TRM      
فنر کلاچ TRM
 "برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

      

 

پمپ های کلاچ - Clutch Pumps

پمپ کلاچ 1   پمپ پائین کلاچ FH12   پمپ کلاچ 3   پمپ کلاچ پائین F12
پمپ کلاچ بالا جدید با منبع FH12
Volvo FH12 Clutch Pump
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 پمپ کلاچ پائین FH12
Volvo FH12 Clutch Pump
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
 پمپ کلاچ B12 - BUS
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

  پمپ کلاچ پائین F12
Volvo F12 Clutch Pump
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

        
         
پمپ کلاچ F12 - B7
  پمپ کلاچ پائین قدیم N10  پمپ کلاچ بالا قدیم FH  لوازم کلاچ پایین F12
پمپ کلاچ F12 - B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 پمپ کلاچ پائین ولوو قدیم N10
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

 پمپ کلاچ بالا جدید FH
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

  لوازم کلاچ پایین F12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
         

       

         

       
        
        
        
        
در دست ساخت         
 در حال تکمیل شدن و بروز رسانی       

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.