سنسورها

 سنسور سوپر تک پیچ  سنسور سوپر دو پیچ    سنسور وضعیت اتاق  سنسور تنظیم ارتفاع B9 - FH13
سنسور سوپر تک پیچ
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور سوپر دو پیچ
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سنسور وضعیت اتاق
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
سنسور تنظیم ارتفاع B9 و FH13
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
         
       
       
سنسور سطح کارتل FH12 - B12
 سنسور ABS چرخ عقب بلند FH
 سنسور فراویل FH13 و B9
 سنسور کیلومتر تیپ دو B7
سنسور سطح روغن کارتل FH12 - B12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور ABS چرخ عقب بلند FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور فراویل ولوو FH13 - B9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور کیلومتر تیپ دو B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        

     
       
       
 سنسور آب تیپ یک و دو B7  پدال گاز کامل ولوو اتوماتیک FH13   سنسور خشک کن کتابی   سنسور آب موتور بدون سیم
سنسور آب تیپ یک و دو B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  پدال گاز کامل ولوو اتوماتیک FH13
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سنسور خشک کن کتابی
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور آب موتور بدون سیم
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
       
       
       
 سنسور پدال گاز بدون سیم  سنسور آب موتور سیم دار
 سنسور سطح لنت
 سنسور کامیون شماره ۳۴

 سنسور پدال گاز بدون سیم
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور آب موتور سیم دار
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور سطح لنت سر فیش مستطیل
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور سطح لنت سر فیش گرد
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
       
       
       
 سنسور پدال گاز 5 و 6 فیش جدید  سنسور پدال گاز 5 و 6 فیش قدیم
 سنسور فراویل B12 - TX
 
سنسور کامیون شماره ۱۲
سنسور پدال گاز 5 و 6 فیش جدید
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور پدال گاز 5 و 6 فیش قدیم
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور فراویل B12 و B9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور فراویل FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
       
       
       
 پدال گاز ۵ فیش مربع  پدال گاز ۵ فیش مربع پدال گاز ۶ فیش
 پدال گاز ۶ فیش
 پدال گاز کامل ۵ فیش مربع
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پدال گاز کامل ۵ فیش مستطیل
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پدال گاز کامل ۶ فیش مربع
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 پدال گاز کامل ۶ فیش مستطیل
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
       
       
       
 سنسور تنظیم ارتفاع FH12 - B12 سنسور گیربکس اتومات

    
سنسور تنظیم ارتفاع FH12 - B12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 سنسور گیربکس اتومات FH12 - B9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
    

 

فشنگی‌های برق، باد و روغن

 فشنگی دمای گیربکس FH12  فشنگی سوخت 038  سنسور هوا ریتارد سبز  فشنگی سوخت B9 و FH و FM
 فشنگی گیربکس FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فشنگی روغن FH12 و B12
 فشنگی هوای ریتارد
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فشنگی سوخت FH و FM و B9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
       
سنسور کیلومتر B7 قدیم
  فشنگی کیلومتر B7 تیپ 1 و 2  فشنگی (شمع) آب رزوه نازک و کلفت فشنگی کیلومتر سر ذغال دار
فشنگی کیلومتر قدیم B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فشنگی کیلومتر B7 تیپ 1 و 2
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فشنگی (شمع) آب رزوه نازک و کلفت 3 فیش
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فشنگی کیلومتر سر ذغال دار
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
       
 فشنگی آب 2 فیش  فشنگی آب 4 فیش
 فشنگی آب رزوه نازک ۴ فیش F12
 فشنگی روغن ۰۲۱
 فشنگی (شمع) آب دو فیش رزوه نازک و کلفت
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فشنگی آب 4 فیش رزوه نازک
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فشنگی آب ۴ فیش رزوه کلفت F12 - B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فشنگی روغن 021 - FM9-B9-FH
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.