سوپاپ های باد

 سوپاپ 4 پیچ FH   سوپاپ دو پیچ FH  فیلتر خشک کن FH  فیلتر خشک کن کامل برقی FH12
 سوپاپ 4 پیچ FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  سوپاپ دو پیچ FH
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
  فبلتر خشک کن FH
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فیلتر خشک کن کامل برقی FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
       
        

     

      
 سوپاپ ولو شماره ۱۲۵  فشار شکن باد FH12

 دسته ترمز تریلی FH12
 ترمز تریلی FH
فشارشکن باد FH12 قدیم
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 فشارشکن باد FH12 جدید
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 دسته ترمز تریلی FH 12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 ترمز تریلی FH 12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
        
       
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.