منبع‌ها و مخزن شیشه‌شور

 منبع آب چکمه ای F  منبع آب FH12 - B9 - TX  منبع آب FM9  منبع آب NH 12 
 منبع آب چکمه ای F12
Volvo F12 Expansion Tank
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 منبع آب FH12 - B9 و TX
Volvo FH12 - B9 And TX Expansion tank
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 منبع آب FM9
Volvo FM9 Expansion Tank
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 منبع آب NH 12
Volvo NH12 Expansion Tank
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
        
        
 منبع آب شیشه شور FH - FM9 منبع آب رادیاتور B7 تیپ یک و دو

     
 منبع آب شیشه شور FH - FM9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 

منبع آب رادیاتور اتوبوس تیپ یک و دو B7
Volvo Bus B7 Expansion Tank
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge

     
        
        

درب‌های منبع

 درب منبع شماره ۱  درب منبع سوپاپ دار سبز  درب منبع شماره دو    درب منبع شماره سه  
درب مشکی سوپاپ‌دار B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 درب سبز سوپاپ‌دار FH13-NH-NL-FH12
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 درب مشکی NH
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 درب منبع هیدرولیک B9
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 
        
        
 درب منبع شماره ۴  درب مشکی ساده FH
     
 درب منبع آب رادیاتور B7
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
 درب ساده مشکی
"برای مشاهده تصویر اصلی بر روی آن کلیک کنید"
Click to Enlarge
     
        
        
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت TRM می‌باشد.